Archive for november, 2015

 • Rättelse om kvantitativa lättnader

  Riksbankenhemsida

  Med kvantitativa lättnader (QE = Quantitative Easing på engelska) menas att en Riksbank för nyskapade elektroniska pengar köper värdepapper på marknaden. Jag har några gånger kommenterat Riksbankens pågående strategi med kvantitativa lättnader men har efter kontakter med Jesper Linde på Riksbanken insett att jag måste göra en rättelse. Läs mer

 • Om produktivitet

  Produktivitet
  Foto: www.freeimages.com / Norbert Lisowski

  Vi är säkert många som väntar på Mårten Blix rapport om digitaliseringens effekter i ekonomin. I väntan på den kan jag kanske utveckla mitt resonemang om ekonomisk tillväxt från förra veckan, genom att något diskutera Mårtens artikel om produktivitetsfrågorna i Ekonomisk Debatt nr 5 i år.  Läs mer

 • Reflexioner efter besök i Saigon

  SaigonMekong
  Foto: qifo

  Ursprungligen innebar kolonialismen att kolonins råvaror stals och transporterades till Europa. Allt förädlingsvärde i form av löner och vinster från råvarornas bearbetning och användning hamnade i kolonisatörsländerna. Så går det inte till längre, även om det säkert alltjämt finns många fall med avtal mellan rika och fattiga länders (statliga eller privata) företag, där en osmakligt stor del av det gemensamt skapade mervärdet tillfaller den rikare parten.  Läs mer

 • Angus Deaton

  Nobel2015

  Så heter årets mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Är det någon som kommer ihåg fjolårets vinnare? Han heter Jean Tirole och fick priset för sin analys av marknadsmakt och reglering. Min efterforskning (ref artikeln daterad 2014-12-09) gav vid handen att hans arbeten haft konkret betydelse för oss i åtminstone två fall; 1) Post- och telestyrelsens prisreglering av olika nättjänster inom telefoni och 2) Energimarknadsinspektionens förhandsreglering av elnätföretagens intäktsramar.  Läs mer

 • Kvantitativa lättnader pågår

  Sedlar2
  Foto: qifo

  Vid sitt senaste räntemöte lät Riksbanken styrräntan ligga kvar på -0,35%. Man utesluter inte ytterligare sänkningar längre fram, men låter det vapnet vila för stunden. Tyvärr finns ännu inte något tydligt tecken på att man vågar ifrågasätta den gamla teoretiska grundvalen för räntesänkningar. Enligt klassisk teori ska räntesänkningar locka företag att genomföra utbyggnadsinvesteringar, som i sin tur via ökad efterfrågan ska pressa upp priserna på arbetskraft och insatsvaror vilket företagen ska kompensera med högre priser på tjänster och färdigvaror – alas inflation!  Läs mer