Archive for augusti, 2015

 • Reklamens makt – och makten över reklamen

  time-square
  Foto: www.freeimages.com / winterdove

  Vi befinner oss mitt i ett ekonomiskt paradigmskifte.  Gamla problem liksom tidigare okända behov får nya smartare lösningar med hjälp av internet och allt som kopplas upp däremot. Ofta är tjänsterna gratis, vilket innebär att vi själva är en del i tjänsten sett ur leverantörens synvinkel. Vi betraktas alltid som en intressant mottagare av reklam för någon tänkbar avsändare som på den allt tuffare kommersiella arenan måste nå allt fler med sitt budskap för att klara sig. Allt vi gör på nätet bearbetas, analyseras, förpackas och tillhandahålls därför åt intresserade köpare. Läs mer

 • Tillväxten fortsätter, och ökar!

  På toppen
  Foto: www.freeimages.com / adem kader

  Jag misstänker att min bevakning av våra nationalekonomiska nyckeltal stör förståsigpåarna, de där som har insett att vi lever i de yttersta av svåra kristider, barkbrödsdagar som aldrig vill ta slut. Möjligen kan de tillstå att vi är inne i en period av försiktig återhämtning, men den är i så fall svag och bräcklig. Själv tycker jag att det är svårt att förstå sig på förståsigpåarna. När jag i SCB´s statistik läser av hur vår BNP och vår folkmängd förändras, så ser jag bara tillväxt, en stabil och på sistone tom stigande tillväxt. Läs mer

 • Vår varu- och tjänstehandel

  containerskepp
  Foto: www.freeimages.com / Rafael Prust

  För en tid sedan (2015-06-26) redovisade vi hur Sveriges betalningsbalans utvecklats i modern tid och lovade återkomma med mer detaljer om vår handel med vår omvärld. Jag påvisade bland annat stora mättekniska differenser/oklarheter inom området. Att från handelsstatistiken försöka jämka ihop överskottsbegreppet med motsvarigheterna från Finans- och Nationalräkenskaperna är en än mer grannlaga uppgift.  Läs mer

 • Börsras i Kina

  ShanghaiBloomberg

  Foto: qifo

  Sommarens stora ekonomiska drama, förutom den grekiska tragedin, utspelas för närvarande på Shanghai-börsen. Medan det internationella finansetablissemanget lyckats lotsa det grekiska äventyret in i en lugnare fas genom att bevilja den hårt skuldsatta grekiska staten nya mångmiljardlån att betala gamla skulder med, så är osäkerheten i Kina större. Den avfotograferade Bloomberg-grafen ovan inger onekligen oro. Läs mer