Archive for maj, 2015

 • Advokater och Revisorer och Skatter

  Handskakning2

  Ingen vill betala mer i skatt än man måste. Ja, bortsett från de oändligt rika som gärna ikläder sig rollen av skattemyndighet och finansminister för att på sin ålders höst portionera ut sina förmögenheter till vad man själv anser vara behjärtansvärda ändamål. Men att betala till den demokratiskt inrättade skattemyndigheten som har att driva in pengar för det allmännas bästa, det vill nog ingen göra mer än nödvändigt, hur tufft det än är. Läs mer

 • Finansräkenskaperna

  Balansvåg

  Vi tittade härförleden på samhällets resultaträkning, såsom den framgår av våra Nationalräkenskaper. Låt oss nu närma oss samhällets balansräkning, alltså våra tillgångar och skulder. Vi börjar med de rent finansiella posterna och kan då begränsa oss till en källa; Sveriges Finansräkenskaper – regelbundet uppdaterade och presenterade av SCB. De reala tillgångarna i form av fastigheter och varulager mm återkommer vi till en annan gång. Läs mer

 • Ungdomsarbetslösheten minskar

  Arbetslöshetspusslet2

  Vårt samhälle lider av hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar. Samhällets oförmåga att utnyttja denna resurs innebär att vi tackar nej till det välstånd som ungdomarnas arbetskraft skulle kunna skapa. Samtidigt har vi över en miljon företag i landet som nästan alla strävar efter expansion – men de ser uppenbarligen inga lönsamma sätt att expandera sin verksamhet med hjälp av dessa tillgängliga resurser. De kan uppenbarligen inte identifiera några varor eller tjänster som vi lider brist på. Läs mer

 • Hushållens ekonomi

  Familj

  För en månad sedan gläntade vi något på locket till våra nationalräkenskaper. En av slutsatserna var att hushållens starka ekonomi bidragit till att Sverige haft stora positiva överskott de senaste åren. Så därför tänkte vi nu redovisa lite mer om hushållens ekonomi såsom de framträder i våra nationalräkenskaper. Inte kan det väl vara så att svenskens ekonomi är stark? Var är då krisen som alla talar om?  Läs mer