Archive for januari, 2015

 • Mer pengar i omlopp

  Pengar2

  Riksbanken har aviserat nya tag i kampen för att få upp inflationen. Tidigare har vi förklarat att gängse penningteori utgörs av föreställningen att med sänkt ränta ska företag förmås att genomföra lånefinansierade expansionsinvesteringar som inte anses lönsamma vid högre räntenivåer. Expansionsinvesteringarna ska öka efterfrågan på produktionsresurser, personal, insatsvaror mm, som ska driva upp priserna på desamma, vilket i sin tur ska få företagen att höja sina färdigvarupriser så att vi kan utläsa ökad KPI-inflation i våra prismätningar. Men vi har också noterat att detta inte fungerar idag. Läs mer

 • SM i Ekonomi

  Regnbågen

  Det här med gränser är spännande. Visst har Sverige gränser mot omvärlden, men det finns gränser inom landet också. Vi bor alla i något av Sveriges län. De flesta av oss arbetar eller studerar också i detta län, medan vissa pendlar till jobbet eller studierna över en länsgräns. De flesta av oss har dessutom släktingar och vänner spridda på många av de andra länen. Vi har alltså personliga kopplingar till vissa av länen och säkert betraktar vi något specifikt län som vår egen hembygd.  Läs mer

 • Fokus på ojämlikhet och tillväxt

  OECDlogga

  OECD publicerade i december 2014 en rapport med ovanstående rubrik. Man anser sig där kunna konstatera att jämlikheten har minskat kraftigt i de allra flesta medlemsländer under de senaste 30 åren.  Detta har vi nog känt till. Men det som är spännande i rapporten är att man påstår sig funnit stöd för att den minskande jämlikheten i västvärlden i sig har sänkt tillväxttakten i våra ekonomier.  Läs mer

 • Politik och Ekonomi

  EU2

   

  Om man följer den allmänna debatten i media så får man lätt uppfattningen att vårt lands ekonomiska framgångar hänger på Riksbankens penningpolitik och Regeringens finans- och näringspolitik. I en allt mer öppen värld där kapital och arbetskraft snabbt kan förflyttas mellan landsdelar, länder och världsdelar måste politiker tillse att den egna regionen har konkurrensmässiga villkor för att behålla eller locka nya företag till etablering. Politiker är dock ofta pigga på att lova ekonomiska framsteg för oss väljare långt utöver detta. Läs mer