Archive for november, 2014

 • Hurra – nytt rekord igen! Fast ändå inte.

  Glad och Ledsen

  SCB har släppt Nationalräkenskaperna för Q3. Det rullande helåret oktober-13 – september-14 har vi producerat varor och tjänster för 3866,5 miljarder. Nytt All-Time-High! De flesta kommentatorer fokuserar på huruvida det 2,1% högre utfallet för kvartalet i sig jämfört med motsvarande kvartal i fjol var en framgång eller missräkning – alltså hur det förhåller sig till förväntningarna. Men för mig är den absoluta utvecklingen alltid intressantare än någons förväntningar.

  Läs mer

 • Amortera eller inte amortera – det är frågan

  Amortering3

  Med stor sannolikhet kommer Finansinspektionens förslag om amorteringsregler för nya bolån att införas under nästa år. 2 % per år ska amorteras till dess att skulden uppgår till 70% av ursprunglig köpeskilling och därefter 1 % per år ner till 50% av ursprungligt pris. Syftet är att öka stabiliteten i ekonomin, alltså minimera risken för att en stor kris ska utlösas av att hushållen får problem att klara av sina enorma skulder, som i snitt lär uppgå till över 170% av årsinkomsten och i huvudsak består av bolån. Läs mer

 • Dansen går vidare

  Elefanter

  De tunga elefanterna dansar vidare, men nu inte bara i facktidskriften Ekonomisk Debatt. I förra veckan dansade de även in i mitt svenska dagbladska husorgan. I ena ringhörnan alltjämt Lars EO Svensson, Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Såsom stark anhängare av ekonometriska modeller försvarar han idogt sin intagna position. Hans modelleringar möter sannerligen alla krav på vetenskaplig robusthet och hans tillämpningar ger verkligen vid handen att 38000 färre skulle varit arbetslösa om Riksbanken hade sänkt räntan mer och tidigare, såsom han hela tiden föreslagit. Läs mer

 • Per Capita

  Capita2

  Den som går igenom arkivet på qifo.se ser att jag regelbundet gräver i fenomenet BNP/capita. Detta eftersom det är nationalekonomins huvudmått för välstånd och ytterst är vad som vållar de flesta krisrubrikerna i våra medier då BNP/capita inte växer som vi önskar. Bortsett från att jag tror att vi har stora felkällor i själva mätningen och att måttet i sig inte är särskilt väl utformat för att beskriva vårt välstånd så är min grundhypotes att BNP/capita inte växer för att vi medborgare inte beter oss som vi måste för att måttet ska växa. Och det gör vi så klart för att vi inte vill bete oss så. Läs mer