Archive for augusti, 2014

  • Arbetslinje mot arbetslinje

    Arbetslinjemotarbetslinje

    Riksdagsvalet står för dörren och politikernas huvudfråga är än en gång ”jobben”. Varför bekymrar de sig över hur mycket arbetskraft som förbrukas? Arbetskraft är en produktionsresurs bland andra. Varför inte lika gärna bekymra sig över hur mycket el, virke eller stål som förbrukas? Jo, naturligtvis är de angelägna om att så många hushåll som möjligt ska vara självförsörjande, så att politikerna själva slipper ta obekväma beslut om skatter och bidrag för att trygga hela befolkningens rimliga levnadsstandard. Och löner är trots allt den största inkomstkällan för hushåll, betydligt större än vinster (räntor och aktieutdelningar). Läs mer

  • Sommaren med Piketty

    Piketty

    Den franske nationalekonomen Thomas Piketty skär sina lagrar nu världen runt, efter att han i fjol publicerade sitt storverk ”Kapitalet i det 21 århundradet”. Hans insats hyllas av Paul Krugman och många andra erkända ekonomer, även om man också kunnat höra att Pikettys bok är en av de mest berömda olästa böckerna genom tiderna. Läs mer