Archive for juli, 2014

  • Tillväxtmyten

    tillväxtmyt2

    Vi har alla hört att ekonomisk tillväxt är nödvändig. Om ekonomin inte växer så backar den och det dramatiskt, så att vi alla snabbt blir rejält fattigare. Möjligen har vi också hört – men kanske aldrig riktigt förstått – förklaringen. Vad är det för märklig mekanism som gör att om vi inte lyckas öka produktionen av varor och tjänster så måste vi minska den – och det kraftigt? Läs mer

  • Räntan sjönk ytterligare

    RtaoKpi0

    I stället för att som förväntat ta bort en tredjedel av gamla räntenivån överraskade Riksbanken vid sitt möte i torsdags med att ta bort två tredjedelar. 0,75 % blev till 0,25 %. Målet att få fart på inflationen vägde uppenbarligen nu tyngre än målet att hålla nere hushållens skuldsättning. Det senare har ju aldrig tilldelats Riksbanken som mål, utan är närmast att betrakta som självpåtagna ambitioner. Inflationsmålet på 2 % är däremot glasklart. Men då varken Riksbanken eller kommenterande medier vill redogöra för hur man tänkt sig att det tagna beslutet ska leda till det önskade målet så känner vi oss nödsakade att förklara hur teorin hänger ihop. Läs mer