Archive for juni, 2014

 • Lön efter skön eller kön

  KvinnligVD

  Jag har alltid hävdat att företag knappast kan klandras för att de befordrar de medarbetare som lägger mest kraft och fokus på sin karriär i företaget. Visst är visad kompetens grundförutsättningen för en möjlig karriär, men därutöver måste tydligt visat intresse och vilja att ge allt för sitt företag tillmätas ett mervärde. Och om detta huvudsakligen visas av män, så förstår jag varför vi har den situation vi har i näringslivet. Likväl är bristande jämlikhet sannolikt ett tecken på ineffektivitet i samhällsekonomin. Och ineffektivitet måste alltid bekämpas.  Läs mer

 • Min mikroteori – Gränser och gränsöverskridanden

  flaggor3b

  Vi har i denna lilla miniserie Min mikroteori kommit till sista delen. Vi ska nu ta bort det begränsande antagandet att vi befinner oss i en sluten ekonomi och nu börja bedriva handel med omvärlden.

  Världshandeln och dess strömmar av varor och tjänster, av finansiella och reala investeringar, samt motströmmarna av pengar och skuldebrev i olika former är oerhört omfattande och komplexa, men längst ner på mikronivå är det fortfarande tämligen enkelt. Läs mer

 • Pengar och pengars värde

  SEK2

  Det finns 79 miljarder svenska kronor i form av sedlar och mynt. Detta motsvarar ca 8300 kr per svensk om vi skulle få för oss att lägga alltihop i våra madrasser, vilket alltså skulle gå utan större problem. Då vårt intresse att ha kontanter minskar i takt med att nya betalningslösningar vinner terräng, minskar också mängden utestående sedlar och mynt i samhället. Inklusive kontotillgodohavanden uppgår dock Riksbankens bidrag till vår penningmängd till 132 mdr  och det förefaller öka medvetet och stadigt med 7 mdr per år. Men detta är bara en liten del av mängden pengar i samhället.

  Läs mer