Archive for april, 2014

  • Min mikroteori – skatter och offentlig sektor

    Offsekt0

    Det påstås finnas en tärande del av samhället som försörjs av den närande delen. Visst kan man välja dessa laddade begrepp, men att som många gör kalla hela den offentliga sektorn för tärande är ytterst okunnigt. Den offentliga sektorn tillhandahåller kollektivt konsumerade varor och tjänster och kollektivt konsumerade varor och tjänster är naturligtvis lika viktiga delar av vår produktion och BNP som individuellt konsumerade varorna och tjänster är. Den tärande sektorn består möjligen av de som inte bidrar till produktionen alls och som inte heller lever på egna besparingar. Gissningsvis har flertalet, om inte alla, i den tärande sektorn högst ofrivilligt hamnat i den delen av vårt samhälle. Läs mer

  • Sedlar, mynt och andra pengar

    Pengar

    Att ekonomi handlar om värde var nog det centrala budskapet i min allra första artikel på detta forum. Värde är i sin tur ett attribut som vi kan åsätta fysiska föremål, tjänster eller andra abstrakta företeelser och tillstånd, som tex ledighet, besvarad kärlek eller god hälsa. Värde är alltså i grunden något helt subjektivt och situationsspecifikt.  Att fastställa det exakta värdet av någonting är förmodligen omöjligt. Den frågan överlåter jag till filosoferna. Men för oss konsumenter behövs inte det, det räcker om vi kan bestämma vilket som är mest värt för oss av två alternativ. Läs mer