Archive for februari, 2014

 • Februarifrågor: Inflation och progressiva avskrivningar

  byggnad-avskrvining

  Vi har alltid skrattat åt vad föregående generationer kunde köpa sina fastigheter för. Att företag och organisationer i bokföringen åläggs skriva ned värdet på en ägd fastighet så att den om 100 år värderas till noll, verkar därför onekligen korkat. Om fastigheten underhålls väl och inte ligger helt galet till så torde värdet om 100 år i de flesta fall vara mångdubbelt större än idag. Så huruvida värdeminskningen huvudsakligen ska bokföras i början eller slutet av seklet borde därför vara en rejäl icke-fråga. Läs mer

 • Min mikroteori – Konkurrensens välsignelse

  Telefoner

  I första delen av min mikroteori landade vi i en sluten penningekonomi utan offentlig sektor. Vi ska förbli där ett tag till, för att tydliggöra ekonomins egenskaper i detalj ytterligare. Låt oss studera en entreprenör som bestämmer sig för att producera en ny vara. Det skulle lika gärna kunna vara en tjänst såsom en service eller uthyrning av någon fysisk tillgång eller kanske pengar. Vår vara är unik i sitt slag och ersätter därför inte någon befintlig produkt på marknaden. Entreprenören använder sig uteslutande av råvaror, tjänster och arbetskraft som inte är knappa resurser och som sådana måste tas från annan produktion. Läs mer

 • Vem påverkas av reklam – egentligen?

  CR Handels

  Jag har i en artikel daterad 2013-07-06 försökt se på fenomenet reklam ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Många har väl som jag tyckt sig märka att floden av kommersiella budskap bara tilltar för varje år som går. Intressant därför att höra en forskare på området utveckla sina idéer och tankar. John Karsberg pratade om detta på ett välbesökt frukostseminarium i dag på Campus Roslagen i Norrtälje. Läs mer

 • Akademiska frågor och svar

  makro3

  Fråga, 2013-10-04
  Hej!
  Kanske kommer du ihåg mig, jag är vuxenstuderanden du hade för några år sedan i makroteori. Du hade även godheten att handleda mig i mitt uppsatsarbete på C-nivån. ”Hur rikt är Sverige?” hette min uppsats. Jag försöker nu ta mig vidare genom masterprogrammet men har svårt med motivationen inför all avancerad matematik som möter den första terminen. Jag hade hoppats jag deriverat min sista Cobb-Douglas-funktion på grundnivån och att man skulle ägna sig åt mer verklighetsnära ekonomiska frågor på den avancerade nivån. Läs mer