Archive for januari, 2014

 • Min mikroteori – Det ekonomiska kretsloppet

  Minmikro1

  Det finns en stor gren av nationalekonomin som heter mikroteori. Den handlar huvudsakligen om hur individer och företag tänker när man maximerar sin nytta/vinst och hur marknader med olika former av konkurrenssituation fungerar. Nedanstående figur visar hur en individ enligt klassisk mikroteori väljer mellan äpplen och päron inom ramen för sin konsumtion. På samma sätt försöker vi genom att se vilket utnyttjande av våra resurser som ger största möjliga nytta även välja mellan arbete och fritid, mellan konsumtion och sparande, ja snudd på mellan liv och död. Läs mer

 • Penningpolitikens teori

  makro2

  Efter att första halvan av höstterminens makrokurs på masternivå vid Uppsala Universitet ägnats åt tillväxtteori (se artikel daterad 2013-12-05) så blev penningpolitik nästa huvudämne. Penningpolitik är vad centralbankerna ägnar sig åt när de försöker uppnå önskade effekter i samhällsekonomin genom att styra räntenivåer och penningmängd. Ånyo fick vi studera avancerade matematiska modeller. Läs mer

 • Bostadskommission?

  Skuld

  Jag fick en fråga från Christina:
  ”Jag tänker att ett av dina syften är att vi som inte är så kunniga i nationalekonomi ska ha möjligheter att lära oss lite mer. Alltså lite av folkbildningstanken. Så här är min fråga där jag gärna vill ha din uppfattning och dina reflektioner: Läste idag 3 januari i Dagens Nyheter en artikel om Stefan Ingves och hans uppmaning och bedömning att det behövs en bred politisk kommission som har mandat att ta fram en mångfald av förslag för att reformera bostadsmarknaden. En kommission som måste ta ett mer omfattande helhetsgrepp och våga komma med förslag på åtgärder både vad gäller bostadsbyggande och bygg- och planprocesser samt finanspolitik och avdrag för låneräntor. Han är på offensiven och jag gillar det han säger. Vad säger du som är kunnig i området?” Läs mer