Archive for september, 2013

 • Höstbudgeten 2013

  riksdagen

  Sveriges finansminister har för riksdagen lagt fram en kraftfull budget, med spetsen riktad mot arbetslösheten. Budgeten är så full av kraftfulla åtgärder att den t o m använder lånade pengar. En stor men föga överraskande del i detta kraftpaket är ett femte jobbskatteavdrag, beräknat att kosta 12 miljarder kr. Ja, egentligen tror man att det inte ska kosta någonting alls, då det ska generera ökad ekonomisk aktivitet som i sin tur medför att nya moms-, vinst- och inkomstskattepengar ska inflyta till statskassan och helt kompensera för de 12 ”investerade” jobbskatteavdragsmiljarderna.

  Läs mer

 • Konsumtion – överkonsumtion

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Den 10 sept 2013 nåddes vi av nyheten från FAO att en tredjedel av all mat som produceras, motsvarande 1,3 miljarder ton, aldrig konsumeras. En stor del försvinner som spill i produktionskedjan och en annan stor del, främst i västvärlden, når förvisso konsumenterna, men slängs i stället för att konsumeras. Och trots att vi slänger så mycket mat är övervikt ett av våra stora samhällsproblem! Läs mer

 • Terminsstart

  UUekonomikum

  Höstterminen är här och masterprogrammet har börjat. Det började med två ämnen som båda frossar i matematik. Ena ämnet utger sig förvisso inte för något annat än att vara just matematik, eller analytiska metoder som det så vackert kallas. Det andra handlar om mikroekonomisk teori. Detta med övertron på matematik, som följer av önsketänkandet att Nationalekonomi är en naturvetenskap, är ett av de tre stora klavertramp som Nationalekonomin gör. (Jag ska återkomma till övriga två.) Så även om det kanske inte är omöjligt rent inlärningsmässigt för en gammal man att lära sig avancerad matte, så tar vetskapen om att det är totalt irrelevant bort varje uns av motivation. Läs mer