Archive for maj, 2013

 • Resultat- & Balansräkningar (lektion 3)

  klassrum5b

  Resultaträkningar är rätt lätta att förstå. Intäkter ställs mot kostnader och är intäkterna större har man gjort vinst och annars har man gjort förlust. Det är lite knepigare med balansräkningar. Låt oss göra ett tankeexperiment.

  Det är du mot världen. Vi fryser tillvaron i ett givet ögonblick och konstaterar att din ekonomi ser då ut på ett visst sätt och övriga världens likaså. Nu händer två saker och bara dessa två saker. 1) Du köper något av någon i övriga världen för 20000 kr. Kanske en bil eller en tavla, en aktiepost eller vad som helst. 2) Du säljer sedan tillbaka samma något till någon i övriga världen för 30000 kr. Nu kan vi konstatera att din, liksom den samlade övriga världens ekonomi, ser ut precis som före de båda transaktionerna, med ett undantag. Du har 10000 kr mer och övriga världen har 10000 kr mindre.  Har du gjort en vinst? Jo men visst, det har du så klart. Grattis! Har övriga världen gjort en förlust? Njae, sannolikt inte. Läs mer

 • Eller är det ett spel …? (lektion 2)

  klassrum6b

  Ekonomi är en beteendevetenskap har vi fastslagit med emfas. Eller är det kanske snarare ett spel…? Spelkaraktären finns där helt klart, framför allt för att ekonomi handlar om konkurrens. Samarbete också, javisst, men vi samarbetar bara med någon så länge vi själva känner att vi tjänar på det. Men konkurrensen är ständigt närvarande. Individer konkurrerar om anställningar, företag konkurrerar om kundernas order, kommuner och nationer tävlar om företagsetableringar.

  Läs mer

 • Det handlar om värde (lektion 1)

  klassrum8b

  Ordet ekonomi lär komma från grekiskan och betyda hushållning. Skulle jag själv idag försöka definiera begreppet så skulle jag säga att ekonomi är ”Läran om mänsklighetens materiella välstånd”. Jag har under min tid som ekonom kommit fram till att de verktyg och tankebanor jag använder mig av när jag som controller försöker hjälpa företag, duger alldeles utmärkt för att förstå även nationalekonomin. I fem artiklar ska jag närmast utveckla den i grunden väldigt enkla nationalekonomiska koncernredovisningsmodell jag anser kastar ett annorlunda och förklarande ljus över ämnet. Det låter kanske trist, men ge mig en chans. Det här är den första artikeln.

  Läs mer