• Tack och hej!

  Bild: QiFO

  Efter att ha funderat en tid över när jag ska släcka ner QiFO hamnade jag i den klassiska tanken: ”what´s wrong with now?”. Jag lär ju aldrig slutligt kunna förklara hur ekonmin hänger ihop ändå. Läs mer

 • Nytt om penningmängden och Riksbanken


  Bild: CMeinersmann, Pixabay

  Vi har uppdaterat våra tidsserier om penningmängden, dels SCB´s serie med mängden disponibla kronor och dels Riksbankens veckovisa balansräkningar. Kanske något överraskande verkar mängden pengar i omlopp ha minskat på sistone!

  Läs mer

 • KPI 401,19


  Illustration: QiFO

  Konsument-Pris-Index sprängde 400-vallen i maj och landade på 401,19. Indexserien börjar 1980 vars månadsgenomsnitt i efterskott fastställts till 100. En standardiserad korg av varor och tjänster vi anses behöva i våra liv har alltså blivit 4 ggr dyrare sedan 1980. Något förenklat kan utvecklingen delas in i fyra faser sedan 1980, varav den nuvarande peaken är den mest spektakulära. Den stegrade takten 1988-1992 försvinner nästan i ett helikopterperspektiv som detta. Läs mer

 • Ånej, BNP stiger!

  Trots Riksbankens ansträngningar för att ”kyla av” vår ekonomi, alltså skapa arbetslöshet och lågkonjunktur, så har deras räntehöjningar inte bitit så att det syns i BNP för Q1 2023. Fyra räntehöjningar under 2022 lyfte räntan från 0% till 2,5%. En femte under Q1 i år har lyft räntan vidare till 3% och under  Q2 har vi nått 3,5%. Riksbankens besvikelse över de uteblivna motgångarna torde kunna leda till fortsatta räntehöjningar. Läs mer

 • Räntevapnet


  Foto av Rikbankshuset: Wikipedia

  Inflationen sägs av många nu ha peakat och beräknas falla tillbaka under den närmaste framtiden. Ingen vet dock hur snabbt eller ned till vilken nivå. Låt oss avvakta ännu en månad med att åter syna utvecklingen i detalj och i stället åter ägna uppmärksamhet åt frågan om det går att sänka inflationen med höjda räntor. Ja, är det kanske räntehöjningarna som nu ger effekt? Läs mer

 • QiFO 10 år idag – ersätts nu av AI?


  Bild: Gerd Altmann, Pixabay

  Just idag är det 10 år sedan jag lade ut den första artikeln här på QiFO. Dagens inlägg är nummer 417 i ordningen.  Visst har jag läsare, men inte fler än att QiFO torde vara den minst lästa (=mest exklusiva?) av seriösa svenska ekonomibloggar. Det har varit en lärorik resa (av typ egotripp). Häftigast var nog när Riksbankens kundtjänst vänligt men undflyende besvarade mina nyfikna frågor och i svaret med rekommendation inkluderade en länk till en av mina egna tidigare artiklar i ämnet! Läs mer

 • Inflationsanalys med K/I-metod


  Illustration: QiFO

  Vi har via SCB en förnämlig inflationsuppföljning, med analysmöjligheter på olika ledder och bredder. Jag har dock efterfrågat ytterligare en dimension i uppföljningen av inflationen och pekat på ett möjligt tillvägagångssätt. Låt mig förtydliga detta med ett helt fiktivt exempel. Läs mer

 • Mer tankar om inflationen


  Bild: QiFO

  ”Vid misstroende mot en valuta kan säkert räntehöjningar bidra till att hejda en inflationsvåg. Likaså kan nog räntevapnet ha en inflationsdämpande verkan vid arbetskraftsbrist med växelvisa löne- och prishöjningar. Men hur kan räntehöjningar förväntas hjälpa vid inflation p.g.a. varubrister till följd av krig eller missväxt i världen? Detta är ju fallet idag och det började bl.a. med brist på energi- och jordbruksvaror p.g.a. kriget i Ukraina och nu är det tydligen missväxt bland grönsaksodlare i viktiga produktionsområden. Att priser stiger vid brist är vare sig konstigt eller fel. Ofta är dock producentens prisvinst mindre än volymförlusten. En bonde får normalt mer per kilo om brist föreligger, men likväl mindre totalt jämfört med vid tider utan brist. Alla får det sämre vid brist! Läs mer

 • Inflationen i februari 2023


  Grundbild: Christoph Meinersmann Pixabay

  Inflationen vägrar släppa greppet om vår ekonomi och vår debatt. I februari steg KPI från 391,50 till 395,82, alltså med mer än 1%, vilket så klart är mycket för en enskild månad. Årsinflationen (R12) ligger nu nära 10%. Vi måste gå tillbaka till i början av 90-talet respektive i början av 80-talet för att återse dagens siffror. Läs mer

 • BNP 2022


  I
  llustration: QiFO

  Efter lite omarbetning kunde SCB till slut publicera BNP-siffrorna för Q4 och helåret 2022. Det är i och för sig naturligt med korrigeringar av gamla perioders siffror, men nu valde man att efter en vecka publicera nya värden för föregående år. Då en bild sägs säga mer än tusen ord kommer här en presentation av Sveriges BNP, såsom den ser ut i nuläget, i form av fem grafer. Läs mer