• Riksbanken och pengarna


  Bild: Från Riksbankens hemsida

  Riksbanken kämpar på mot sitt undflyende inflationsmål. Men faktum är att vi nu sedan ett år tillbaka rör oss på den önskade 2%-nivån. I mars hade KPI ökat från mars föregående år med 1,85% och i dagens färska siffror för april hoppar det upp till 2,14%. Årstakten ligger därmed på 2,02%, första gången över 2% sedan våren 2012. Vi får återkomma inom kort och granska vad som har skett. Läs mer

 • Arbetslösheten i Sverige och USA


  Bild: Pixabay

  Arbetslösheten i USA når de lägsta nivåerna sedan det sena 60-talet. Och själv har jag korrigerat mina tidsserier över svensk arbetslöshet. Se där, temat för denna artikel. Läs mer

 • Ränta, inflation och valutakurs


  Bild: Pixabay

  Riksbanken lät nu i veckan styrräntan ligga kvar på oförändrad nivå och aviserade att planerade höjningar skjuts på framtiden. Kritiker reagerar utifrån olika infallsvinkar. Den kanske vanligaste just nu är att den låga räntan försvagar värdet på vår valuta vilket försämrar hushållens köpkraft, alltså den inhemska efterfrågan. Å andra sidan stimuleras den utländska efterfrågan, alltså exporten. Nettoeffekten följer vi varje gång nya BNP-siffror presenteras, vilket nästa gång blir för Q1 2019, om ca en månad. Läs mer

 • Sveriges produktivitetsutveckling


  Bild:Pixabay

  Två centrala begrepp för ekonomer som ägnar sig åt uppföljning och prestationsmätning är Produktivitet och Effektivitet. Jag har en gång lärt mig att Produktivitet utgörs av kvoten mellan Output och Input medan Effektivitet helt enkelt utgörs av graden av måluppfyllelse. Här tänkte jag visa på produktivitetsutvecklingen i Sverige sedan början av 80-talet. Läs mer

 • Värnskatten


  Bild: klipp från Skatteverkets hemsida

  Som punkt nummer fem i 73-punktsprogrammet som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om att regeringen ska genomföra står:

  Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling. Värnskatten tas bort 2020.

  Låt oss begrunda detta med värnskatten.

  Läs mer

 • Konjunkturläget efter årsskiftet 2018-19


  Foto: www.freeimages.com / Joe Earwicker (bearbetat)

  Det är två kvartal sedan senast, så det är dags att damma av konjunkturcykeln igen. Konjunkturen – detta fenomen som alla makroekonomer och andra talar så naturligt och självsäkert om – men som saknar entydig definition och därför bara inbjuder till missförstånd och godtyckliga utsagor. Läs mer

 • ”Välfärdssamhället krackelerar”


  Bild från Kvartals hemsida

  Nationalekonomen och journalisten Micael Kallin har skrivit en serie på tre artiklar med namnet De osynliga. Artiklarna är publicerade nu i mars månad i nättidningen Kvartal (www.kvartal.se) och jag rekommenderar dem varmt för läsning. Läs mer

 • BNP Q4 2018


  Bild:Pixabay

  Allt är sig likt. Experterna ser svarta moln och dissar Sveriges framtida tillväxt efter varje kvartal. Men utvecklingen bara fortsätter och fortsätter. Den här gången erkänner man dock att man missbedömt förutsättningarna efter förra kvartalet, eller rättare sagt, man konstaterar efter Q4 att den svenska ekonomin ”överraskar” med sin stabila ökning. Vadå överraskar? Läs mer

 • Protektionismen i tiden


  Bild: QiFO

  En fördel med att ha nått arbetsbefriad ålder är att det finns så många kurser och seminarier på olika håll som man kan njuta av. Jag har genom åren redogjort för mina distansstudier i olika ekonomiska ämnen på diverse universitet runt om i landet. Här och nu tänkte jag redogöra för ett föredrag som nyligen gavs på Uppsala Senioruniversitet. Jag avnjöt det per stream i efterhand. Det var professorn i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet, Lars Magnusson, som pratade om Handelskrig och protektionism – lönar de sig? Läs mer

 • Tankar om penningtvätt


  Illustration: QiFO

  Sedan tidigare vilar misstankens mörka skuggor över Den Danske Bank. Banken misstänks ha tvättat pengar i Baltikum. TV-programmet Uppdrag Granskning har, försiktigt uttryckt, nu presenterat lika starka misstankar mot Swedbank. Misstankarna gäller även här penningtvätt i mångmiljardklassen i bankens baltiska verksamhet. Swedbank har tillsatt en egen utredning för att gå till botten med de specifika exempel som ingår i Uppdrag Gransknings utredning. Ett bredare grepp än så vill man inte ta. Läs mer