• SM i ekonomi 2021


  Foto: Arek Socha, Pixabay (bearbetad)

  För att något uppdaterat citera mig själv för ett år sedan:
  ”År 2021 är slut och årets femkamp i ekonomi för Sveriges Län därmed avslutad. Grenar och beräkningssätt är oförändrade sedan tidigare år. Alltjämt är fördröjningen i rapporteringen av regionala data alltjämt så stor att det kanske snarare handlar om SM för året 2020, men det problemet lär vi aldrig komma ifrån. De flesta siffror är nypublicerade under Q4 2021 så därför är det väl ändå rättmätigt att kalla det för SM 2021. Källa för alla uppgifter är SCB’s tabellverk.”

  Första grenen – BRP (bruttoregionprodukt) per capita
  Detta är Stockholms paradgren, där man visar att man är landets centrum. I år är huvudlänets BRP/capita 24% högre än näst bästa län, som återigen är Norrbotten. En minskning dock från 33% marginal ifjol.  Stockholm drygar även ut avståndet till Södermanland på sista plats. Nu skiljer 104% mellan grannlänen! Medelvärdet för landet sjönk med 2,0% under pandemiåret 2020.

  Andra grenen – Tillväxt i BRP/capita
  Vi gör här en metodförändring. Vi bortser ifrån SCB´s korrigeringar av äldre BRP-uppgifter. Tillväxten mäter vi nu som förändringen mellan årets BRP/capita och motsvarande uppgift som SCB lämnade avseende fjolåret för ett år sedan. Blev man då gynnad av ett för högt BRP-tal, blir man i år på motsvarande sätt missgynnad av en lägre tillväxt. En form av rättvisa uppstår då, trots allt.

  Tredje grenen – Sysselsättningsgrad
  Senaste regionala AKU (arbetskraftsundersökningen) avser Q3 2021. Här tränger sig Västernorrland upp i topp med nivån 95,83. (Dvs 4,17% arbetslösa.) Fjolårssegrarna Norrbotten förbättrade sig till under 5% arbetslösa av de som ingår i arbetskraften 15-74 år, men fick i år nöja sig med att bli tvåa. 17 län förbättrade sin sysselsättningsgrad jämfört med ifjol. Av de fyra som backade minskade Gästrikland med hela 3,93 %-enheter. Detta efter att ha klarat fjolåret helt utan nedgång.

  Fjärde grenen – Jämlikhet
  Även i år mäter vi genomsnittlig kvinnolön jämfört med genomsnittlig manslön i respektive län. Källan är inlämnade kontrolluppgifter och avser landets nattbefolkning. Siffrorna för föregående år verkar ha korrigerats så mycket att jämförelser mellan åren svårligen låter sig göras. Dock är länens inbördes placering ”normalt” förändrad, med Gotland kvar i topp, åter före Jämtland. Stockholm har lyft sig rejält, och överlåtit sistaplatsen till Halland.

  Femte grenen – Förkovran
  Alla invånare 16-74 år klassas efter sin utbildningsnivå, mellan 1 (mindre än nio års skolgång) och 7 (forskarutbildning). Varje län får på så sätt ett medelvärde mellan 1 och 7 och vi kan beräkna hur stor den relativa förbättringen sedan föregående år är. Detta är vår förkovran. Eftersom endast en mindre del av befolkningen är i utbildning blir förändringen så liten att vi mäter i 100-dels procent. Men notera likväl att samtliga län går framåt även i år. Stockholm och Uppsala har den mest välutbildade befolkningen, men den minsta ökningen av utbildningsnivån. I stället är det även i år Gotland som toppar förkovrings-listan med 0,99% förbättring, i år närmast före Gävleborg.

  Sammanlagt
  Fjolårssegrarna Gotland vinner även i år. Fjolårets rekordpoäng 86 minskade till 74 och därmed minskade segermarginalen från fjolårets otroliga 13 till ynka 2. Jämtland är ny tvåa och Norrbotten kvar på tredje plats. Södermanland kravlar sig upp ett snäpp från fjolårets sistaplats och har nu Västmanland efter sig.

  Med varma gratulationer till Gotland för att 2021 ha upprepat fjolårssegern i SM i ekonomi flyttar vi fokus från historien till framtiden och ser med spänning fram emot hur ekonomiåret 2022 kommer att utveckla sig. Till dess att detta har dokumenterats säger vi åter: Grattis Gotland!

 • Pensionsblåsningen


  Foto: QiFO

  Erkännes, jag visste inte vem Inga-Lisa Sangregorio var innan jag tipsades om hennes bok ”Blåsningen – så har det nya pensionssystemet lurat oss alla”. 2018 kom första upplagan ut. Författarinnan är född 1936 och har uppenbarligen varit en flitig samhällsdebattör med feministisk profil i många frågor. Efter många år i förvaltning och förlagsvärlden har hon verkat som frilansjournalist sedan 1976. Boken Blåsningen är en beskrivning av vårt nya statliga pensionssystem, såväl tillblivelseprocessen som den färdiga produkten. ”Klargörande och bitsk” hävdar Aftonbladet på omslaget och jag instämmer. Läs mer

 • Naturliga experiment – Nobelpriset 2021


  Montage: QiFO

  ”Årets pristagare – David Card, Joshua Angrist och Guido Imbens – har visat att naturliga experiment kan användas för att besvara viktiga samhällsfrågor, som hur minimilöner och invandring påverkar arbetsmarknaden. De har även klargjort exakt vilka slutsatser om orsak och verkan som kan dras utifrån en sådan forskningsansats. Tillsammans har de revolutionerat empirisk forskning inom de ekonomiska vetenskaperna.” Så inleds Kungliga Vetenskapsakademiens populärvetenskapliga information om årets nobelpris i ekonomi. Läs mer

 • BNP-återhämtningen fortsätter


  Bild: QiFO

  BNP för årets tredje kvartal har publicerats.  Återhämtningen efter Covid-dippet är nog inte riktigt klar. Vi överträffar förvisso BNP-nivån vi låg på alldeles före Corona-utbrottet, men den tillväxt vi sannolikt skulle haft utan pandemin återstår att ta igen. Läs mer

 • Inflationen fortsätter uppåt


  Bild: QiFO

  Alla har noterat att inflationen är på väg upp. Ja, kanske inte vi privatpersoner som dagligen utsätts för konsumentprisernas vindlingar, men väl experterna som läser av SCB´s statistik. Många tolkar läget som att inflationen nu är oroväckande hög. Man fasar för reallönenedgångar. Kanske är inflationen rent av så hög att Riksbanken borde höja räntan, då detta ju tros ha en avkylande effekt på konsumentpriserna. (Trots att höjd ränta i sig innebär ökad inflation!) Men med höjda räntor; vad händer väl då med bolånen, voine, voine…! Läs mer

 • De bortglömda tradingkungarna

  Foto: QiFO

  Jag har sent om sider läst boken ”Tradingkungarna – svenskarna som erövrade Wall Street”. Boken hette ”Risk” på det förlag där den först kom ut. Den är skriven av journalisten Jacob Bursell och handlar om det banbrytande, men av gemene man rätt okända företaget Pan Capitals tidiga historia. Boken har förvisso några år på nacken och slutar i efterdyningarna till finanskraschens värsta år 2008. Men för oss ekonominördar är det alltjämt en fascinerande historia. Läs mer

 • Världens mest värdefulla varumärken 2021


  Bild: Omslaget från Kantar BrandZ rapport

  Det är åter dags att presentera Kantar BrandZ årliga rapport om världens ledande varumärken. Årets utgåva är på 158 sidor. Här därför bara några highlights. Läs mer

 • Bostadslån och boendekostnad


  Bild: Pixabay

  Vi diskuterade för en tid sedan skuldberget i det svenska samhället och kom fram till att kärnan däri, de noterade värdepappren av typ obligationer, inte utvecklas på något galopperande eller annat skrämmande vis. Den definierade (obligations-)lånemarknaden svarar dock bara för drygt 10% av det samlade skuldbeloppet i våra finansräkenskaper. Hushållens skulder är tex inte med och en stor del av dessa skulder utgörs av bostadslån. Läs mer

 • Regeringens budgetförslag för 2022


  Bild: Wikimedia

  I fjol, den 27 september, gjorde vi vårt första försök att analysera vår statsbudget. Det visade sig vara väldigt komplicerat. Likafullt kastar vi oss nu rakt över den nya budget som Magdalena Andersson presenterade för någon vecka sedan, alltså budgeten för 2022. Vi kan tyvärr inte redovisa en bättre metod än förra gången. Läs mer

 • Om e-kronan


  Illustration: QiFO

  Riksbanken utreder nu idén att lansera en egen kryptovaluta; e-kronan. Jag har läst Riksbankens statusrapport i frågan, ”E-kronapiloten – etapp1” från april i år. Här ges en hel del svar, men flera centrala frågor kvarstår. Naturligtvis måste Riksbankerna följa och studera nyheter på det monetära området, så självfallet är man intresserade av utvecklingen kring Bitcoin och de andra kryptovalutorna. Läs mer