• Ännu rikare!


  Bild: pcdazero, Pixabay

  Tidigare i höstas presenterade SCB utfallet för 2021 avseende finansräkenskaperna och vår nationalförmögenhet. Slutsatsen är att inte ens pandemin under 2020-2021 kunde bryta vår rikedomstillväxt. Läs mer

 • Statens höstbudget 2022 avseende 2023


  Bild: Wikipedia

  Vår nya finansminister Elisabeth Svantesson har lagt fram regeringens budget för nästa år.
  Media har vänt och vridit på alla nya och/eller kontroversiella delposter som stärkta försvarsanslag och bibehållen plastpåseskatt, så låt oss här i stället försöka skapa en överblick över den samlade budgeten. Nedan lägger vi årets budget vid sidan av de tre närmast föregående som vi redovisade ifjol. Läs mer

 • Inflationen fortsatt hög i september  Bild: geralt, Pixabay

  Det får bli en text till om inflationen, den stora ekonomiska frågan för dagen. SCB har presenterat siffrorna för september som är fortsatt höga och alltjämt stigande. Först våra vanliga grafer. Månadsinflationen (sept jfm sept ifjol) är nu uppe i över 10%, medan årsinflationen (snittet senaste året jfm året innan) nu passerade 6%. Länge sedan vi hade så hög inflation. Läs mer

 • Inflationen och valutakursen


  Illustration: QiFO

  Det är lite tråkigt att så många – även utbildade ekonomer – nu förvånat klagar över att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Uppstår brist på väsentliga varor och tjänster, såsom världen erfarit, så stiger priserna och efterfrågade/producerade volymer minskar. Detta är helt naturligt och leder till lägre ekonomisk aktivitet, dvs ”lågkonjunktur”. När Riksbanken sedan höjer räntor är detta ett medvetet steg i samma riktning. Man vill få ned aktiviteten – fördjupa ”lågkonjunkuren” – ytterligare, eftersom man tycker sig ha noterat att priser stiger mindre i lågkonjunktur och nu är det inflationen som är fienden. Läs mer

 • Fungerar räntehöjningar mot inflation?


  Bild: Wikipedia

  Idag höjdes styrräntan med en hel %-enhet. Återstår att se om och när det biter på inflationen. Vi kan väl avvakta med en ny inflationsanalys till septembersiffrorna är framme om några veckor och i stället ägna oss åt själva fenomenet inflation och dess bekämpning. Detta resonerade jag kring i en artikel här den 25 juli i år. Nu har jag tagit frågan vidare till Riksbankens Q&A-service, varvid följande dialog utspann sig. Läs mer

 • BNP Q2 2022


  Bild: QiFO

  Siffrorna för årets andra kvartal är framtagna och pekar på fortsatt tillväxt av aktivitetsnivån i vår ekonomi. Hela pandemi-guppet är nu överståndet. Utvecklingen ser i ett helikopterperspektiv rätt tråkig ut, med två svagt urskiljbara ”svackor” i form av finanskrisen och covid-pandemin. Läs mer

 • Pengar och hur de bokförs i banken


  Bild: QiFO

  Det finns två källor för svenska pengar. Riksbankens tryckeri av mynt och sedlar, samt bankernas utlåning. Visst kan mjölk bytas mot ägg och aktier bytas mot fastigheter men inget annat än kontanter och bankmedel duger som allmänna betalningsmedel i samhället. Läs mer

 • Världens mest värdefulla varumärken 2022


  Bild: Omslaget på Kantars rapport

  Låt oss såsom brukligt redovisa årets topplista över världens värdemässigt största varumärken enligt Brandz-konceptet som numer är den globala informationskoncernen Kantars egendom. Kantar äger bl.a svenska Sifo. De 100 högst värderade varumärkena på Knatars lista summerar till ett värde på hisnande 8669 miljarder dollar, vilket är en ökning med hela 23% från året innan. Båda de två senaste åren är Covid-belastade, men det har uppenbarligen inte pressat dessa värderingar.  Läs mer

 • Varubrist och inflation


  Bild: Gabesmile Pixabay

  Låt oss ta ännu ett varv i inflationsträsket, med risk för upprepning av innehåll i tidigare artiklar. Men frågan är ju högaktuell, så låt oss börja från början och inledningsvis konstatera att varje pris är överenskommet mellan köpare och säljare. Parterna kan ha olika stor makt i ”förhandlingen” men endast om de är överens uppstår en affär och då till ett pris. Normaltillståndet är att alla leverantörer (av arbetskraft, insatsvaror eller slutprodukter) gärna vill ha mer betalt för sin prestation – vem vill inte ha en löneökning? Läs mer

 • Inflationen juni 2022


  Bild: QiFO

  SCB har nu redovisat uppmätta prisnivåer i juni månad och den starka inflationen håller i sig. Som synes ovan har vi fått en puckel i klass med för 40 respektive 30 år sedan. Frågan är om det stannar där, eller fortsätter uppåt. Vetenskapen famlar och Riksbanken skäms för sin dåliga prognosförmåga. Läs mer